PHOTOS SOIREE / BAMBY & JAHYANAI SHOWCASE 22.03.19